Popkoor Sing & Swing repeteert elke maandag van 20.00-22.00 uur in ontmoetingscentrum "De Hoeksteen" in Coevorden. Naast het plezier dat tijdens de repetities wordt beleefd, wordt er hard gewerkt aan het repertoire (dat soms wel zesstemmig is) om het klaar te stomen voor een volgend concert.

Deze concerten zijn van velerlei aard, bijvoorbeeld:

  • Een concert in eigen beheer (o.a. de tweejaarlijkse theaterproductie, een nieuwjaarsconcert enz.)
  • Een concert in opdracht van... Dit kan een volledig verzorgd zondagochtendconcert of tuinconcert zijn, maar ook ter opluistering van een jubileum of de opening van een of andere festiviteit is Sing & Swing in te huren.
  • Als onderdeel van een programma georganiseerd door anderen (zoals de evenementen georganiseerd door de Lions Club op 24 juli 2005 in Coevorden en op 15 december 2007 in Dalen). Zie onze agenda voor een actuele planning.

Kortom, met Sing & Swing kun je vele kanten op.

En voor de kosten hoeft een opdrachtgever het niet te laten. Sing & Swing is niet commercieel ingesteld en niet uit op winstbejag.

De belangrijkste doelstelling en drijfveer is mensen een plezierige, muzikale avond bezorgen.