Gegevens

De gegevens voor het inschrijfformulier worden met name gebruikt voor identificatie en communicatie.
Met uitzondering van geboortedatum en rekeningnummer wordt de informatie in de vorm van een lijst gedeeld met de koorleden. De koorleden zijn ervan doordrongen dat verspreiding van de gegevens buiten het koor niet toegestaan is.
Adresgegevens worden door het bestuur gebruikt om bijvoorbeeld bij ziekte van een lid een kaart te kunnen sturen of een bezoek te kunnen brengen. Adresgegevens worden onder de leden gedeeld bijvoorbeeld om het leden gemakkelijker te maken om onderling afspraken te maken rond carpoolen.
Het rekeningnummer wordt door de penningmeester gebruikt om de contributie te incasseren.
Bij beëindiging van het lidmaatschap kunnen de gegevens op verzoek van de betrokkene uit het bestand van het koor worden verwijderd.
Gegevens worden alleen met toestemming van de betrokkene aan derden doorgegeven.
 

Fotografie

Als men lid wordt van een zangkoor doet men op een zeker moment mee met optredens. Bij optredens worden gewoonlijk foto's gemaakt. Dat gebeurt wel eens op initiatief van het bestuur of van de organisatie van een evenement, maar vaker nog door publiek.
In een koor zingen en gefotografeerd worden gaat dus eigenlijk samen. Het lijkt het bestuur van Sing & Swing daarom niet zinvol om een nieuw lid te vragen of deze wel of niet toestemming geeft om gefotografeerd te worden. Iemand die zich opgeeft als nieuw lid geeft toestemming.
Dat wil niet zeggen dat op initiatief van Sing & Swing er lustig op los gefotografeerd zal worden. Bij het gebruik van foto's in publicaties van Sing & Swing of op deze website wordt grote voorzichtigheid betracht. Foto's waar mensen in een delicate of aanstootgevende pose of anderszins op een voor hen zelf nadelige wijze voorkomen zullen zo veel mogelijk voor publicatiedoeleinden gemeden worden. Mocht een lid toch bezwaren maken tegen zijn of haar verschijning in een op deze website geplaatste foto dan wordt de foto in overleg verwijderd of aangepast. Op de eerste plaats zal er echter naar worden gestreefd om op voorhand te voorkomen dat een bezwaarlijke foto wordt geplaatst.